PROF. LALITHA PATTABHIRAMAN
ASSOC. PROF. DR. UMA SANKAR AKULA
ASSOC. PROF. DR. ROHINI KARUNAKARAN
DR. SRIDEVI VISVANATHAN
MR. M. BALA SUNDARAM
DR. SAM ANNIE JEYACHRISTY
MS. SHALINI KRISHNAN
DR. SUPRAVA DAS
DR. NAZMUN NAHAR ALAM
SR. ASSOC. PROF. DR. ARUN KUMAR ADHIKARY
EMERITUS PROF. DR. HARCHARAN SINGH SIDHU
PROF. DR. P.K.RAJESH